Om oss
Vi er et fastlegekontor med fire allmennleger. Hos oss arbeider autoriserte helsesekretærer i faste stillinger. Helsesekretærene gir medisinske råd og veiledning på telefon og administrerer timeavtaler. I samarbeide med legene utfører de en del medisinske prosedyrer i tillegg til å ta blodprøver.

Legene

Terje Johansen
Cand.med. Universitetet i Trondheim 1989. Spesialist i allmennmedisin.

Tone Cathrine Giercksky
Cand. med. Universitetet i Oslo 1994. Spesialist i allmennmedisin. Veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin.

Elise Marie Mathiesen Sars
Cand.med. NTNU Trondheim i 2014. Erfaring fra allmennmedisin, Oslo legevakt og Helseetaten. Hun er under spesialisering i allmennmedisin. Medlem av kurskomiteen for Oslo legeforening.

Katia Yvonne Monclair
Cand.med Universitetet i Oslo 2009. Hun er under spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Katia Monclair har ikke egen pasientliste, men avlaster Tone Giercksky og Elise Sars to dager i uken.

Ellen Dyrhaug Mo
Ellen har sin medisinutdanning fra Masaryk universitetet i Tsjekkia og er under spesialisering i allmennmedisin. Hun har flere års erfaring fra Oslo kommunale legevakt og har tidligere jobbet som fastlege på Otta og ved studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Helsesekretærene

Line Reimers autorisert helsesekretær
Ingrida Hole autorisert helsesekretær
Stacks Image 630