Iladalen legekontor

AKTUELT:

LEGEERKLÆRING TIL SKOLEELEVER:
Dersom eleven nærmer seg fraværsgrensen på 10% i et fag, kan legen skrive en attest på gyldig fravær, dersom fraværet skyldes sykdom. Det er ikke hensiktsmessig med legeerklæring fra første sykedag, og legene kan ikke prioritere dette i sin arbeidsdag.
Elever med kroniske lidelser kan vurderes for legeerklæring tidlig i skoleåret.
Dersom eleven er syk og trenger legeundersøkelse, kontaktes legekontoret på vanlig måte for en akuttime.

NY LEGE I 50% STILLING. Fra nyttår 2023 jobber Katia Monclair i 50% stilling hos oss. Hun skal være to dager i uken hos oss og forøvrig fortsette som overlege ved Helseetaten i Oslo. Hun har ikke egen pasientliste, men avlaster Tone Giercksky og Elise Sars.

NY DIGITAL KONTAKT:
Fra og med 23. mars 2022 går vi bort fra Helserespons og benytter www.helsenorge.no for digital kontakt. Confrere videokonsultasjon fortsetter som før.

LUFTVEISINFEKSJONER:
Dersom du har kraftig hoste eller andre sterke symptomer på smittsom luftveisinfeksjon, så er det fint om du bruker munnbind på venterommet. Det er inntil videre gitt anledning til at lege kan sykmelde ved digitale konsultasjoner og telefonkonsultasjon. Dette for å redusere smitterisiko på legekontorene.

KONTAKT OSS


Iladalen legekontor, Kingos gate 12-14, 0457 Oslo
T: 23121900
Åpningstider:
Man - fre kl. 8.00 - 15.00
Telefontid:
Man - torsdag kl. 8.30 - 10.30 og 12.30 - 14.30. Telefonen er stengt etter lunsj fredager og under ferieavvikling.
Blodprøver: Blodprøver bør taes senest kl 14.30 man-tors. Det er noe redusert kapasitet for blodprøver på fredager.

Bestilling av time
Hvis du trenger time samme dag må du ringe. Telefonen åpner kl 8.30
Ordinære legetimer bestilles gjerne via Helsenorge.no, se knapp øverst på siden


Legetime på video eller telefon
Alle legene tilbyr også konsultasjon på telefon eller video. Du kan koble deg opp på forhånd via denne linken.Om du bestiller time på nett, kan du notere i kommentarfeltet dersom du ønsker video- eller telefonkonsultasjon.

Medisinbestilling/beskjeder
Faste medisiner kan bestilles uten legetime, men sjekk først om du har gyldig resept på Helsenorge.no. Herfra kan du bestille resept eller sende en kort beskjed.

Prøvesvar
Blodprøver som sendes til Fürst laboratorium kan du lese selv via denne
link. Legen din vil følge opp unormale resultater. Prøvesvar på koronatest kan du lese ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Betaling
All betaling er i henhold til Normaltariffen. Telefon- og videokonsultasjon har samme kostnad som vanlig konsultasjon. På grunn av stor arbeidsmengde for legene nå, vil endel video- og telefonkonsultasjoner foregå etter kl 16. Dersom legetimen er etter kl 16 gjelder kveldstakst. Fra 23.03.22 benytter vi Medipay som betalingsløsning. Du mottar en SMS med betalingsinformasjon.

Skal du fjerne sting?
Du trenger ikke legetime, men avtaler direkte med en av våre sekretærer.
Glucosebelastning eller fjerne føflekker: Lege og medarbeider trenger noe mer tid til forberedelse og gjennomføring, vi ber derfor om at du avtaler tidspunkt med sekretær på kontoret.
Stacks Image 682