Om oss
Vi er et fastlegekontor med tre allmennleger som alle er spesialister i allmennmedisin. Hos oss arbeider autoriserte helsesekretærer i faste stillinger. Helsesekretærene gir medisinske råd og veiledning på telefon og administrerer timeavtaler. I samarbeide med legene utfører de en del medisinske prosedyrer i tillegg til å ta blodprøver.

Legene

Terje Johansen
Cand.med. Universitetet i Trondheim 1989. Spesialist i allmennmedisin. Medlem av kurskomiteen for Oslo legeforening.

Randi S. Ofstad
Cand.med. Universitetet i Oslo 1986. Spesialist i allmennmedisin. Veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin. Sensor ved medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Dr. Ofstad har permisjon i ett år fra 12. oktober 2020.

Tone C. Giercksky
Cand. med. Universitetet i Oslo 1994. Spesialist i allmennmedisin. Veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin. Lektor ved medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Ahmed Radwan
Utdannet lege ved Universitetet i Kairo, Egypt, i 2003. Han er snart ferdig spesialist i allmennmedisin og har lang arbeidserfaring fra Legevakten i Oslo, Sagene lokalmedisinske senter og Barneavdelingen ved Drammen sykehus. Dr. Radwan er fulltids vikar for Randi Ofstad.

Helsesekretærene

Elisabeth Ekhaugen autorisert helsesekretær
Line Reimers autorisert helsesekretær
Ingrida Hole autorisert helsesekretær
Stacks Image 630